Adellijk wonen. Het kasteel in Heverlee, van Croÿ tot Arenberg

Leen Renckens

Intro

Deze onlinetentoonstelling, die deel uitmaakt van het Arenberg Festival, vertelt over de geschiedenis van het kasteel van Arenberg, het netwerk van de kasteelheren en de adellijke wooncultuur in de Lage Landen van de zestiende tot negentiende eeuw.

Het Arenbergkasteel in Heverlee is tegenwoordig vooral bekend als de zetel van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, maar heeft een spraakmakende geschiedenis. Het gebouw werd vanaf de zestiende eeuw bewoond door leden van de families Croÿ en Arenberg, tot het in het begin van de twintigste eeuw aan de universiteit van Leuven geschonken werd.

This online exhibition, part of the Arenberg Festival, tells the story of Arenberg Castle, its network of lords, and noble living in the Low Countries from the sixteenth until the nineteenth century.

Nowadays, Arenberg Castle is best known as the home of the Faculty of Engineering Sciences of KU Leuven, but it has a high-profile history. From the sixteenth century onwards, the building was inhabited by members of the Croÿ and Arenberg families, until it was finally donated to the University of Leuven at the beginning of the twentieth century.

Start