America's Gift to Louvain

De brand en wederopbouw van de universiteitsbibliotheek in de Amerikaanse pers (1914-1922).

In augustus 1914 werd tijdens Le sac de Louvain, de universiteitshal met de bibliotheek door Duitse soldaten in brand gestoken. Circa 300.000 boeken, een duizendtal handschriften, 800 wiegendrukken, een deel van het universiteitsarchief en kostbare verzamelingen munten en penningen, schilderijen en beeldhouwwerken gingen reddeloos in de vlammen verloren. Er bleef zo goed als niets over van de bibliotheek. Deze zinloze vernietiging bracht een grote schokgolf teweeg en de internationale verontwaardiging was groot. Al snel volgden de oproepen om de universiteit en de bibliotheek van Leuven zo snel mogelijk te herstellen. De Verenigde Staten speelden een essentiële rol bij de financiering en wederopbouw van de bibliotheek in de volgende jaren.


Deze online tentoonstelling vertelt het verhaal van de vernietiging, de solidariteit en de wederopbouw van de universiteitsbibliotheek vanuit Amerikaans perspectief. Dankzij de databank Chronicling America hebben we verschillende Amerikaanse kranten van 1836 tot 1922 digitaal tot onze beschikking. In totaal zijn er 262 krantenartikelen verzameld en onderzocht die de universiteitsbibliotheek vermelden. Alle artikels zijn terug te vinden in de galerij. De tentoonstelling is samengesteld in het kader van de conferentie What do we lose when we lose a library? en tot stand gebracht door Elien Grant in het kader van haar stage aan de Centrale bibliotheek tijdens de masteropleiding Culturele Studies. Concept en stagebegeleiding door Jan Van Impe.