Home > Home > America's Gift to Louvain

America's Gift to Louvain

Over America's Gift to Louvain

De tentoonstelling America’s Gift to Louvain focust zich op een van de donkerste periodes uit de geschiedenis van de universiteitsbibliotheek. The sac of Louvain in 1914 had een enorme invloed op de internationale publieke opinie met de bibliotheek in de hoofdrol. De Eerste Wereldoorlog, die tot dan toe beschouwd werd als een politiek-militair conflict, veranderde plots in een echte cultuurstrijd. De poging van het Duitse leger om respect af te dwingen faalde helemaal en de publieke opinie uitte zijn afkeer voor de Duitse gruweldaden. Leuven werd zo het symbool van de teloorgang van de Duitse Kultur en de confrontatie met de westerse civilisatie. Naast de verontwaardiging bracht de verwoesting van de bibliotheek ook een golf aan solidariteit te weeg. Verschillende nationale initiatieven werden opgestart om de bibliotheek te herstellen. Het was uiteindelijk de Amerikaanse commissie die de eer kreeg om de nieuwe universiteitsbibliotheek te financieren. De Amerikanen drukten hun stempel op het gebouw dat niet alleen diende als bibliotheek maar ook als War Memorial voor gevallen Amerikaanse soldaten.

Een samenwerking tussen de National Endowment for the Humanities (NEH) en de Library of Congress leverde de databank Chronicling America op waarbij duizenden historische krantenedities tussen 1836 en 1922 gedigitaliseerd werden. Via deze databank werd een eigen selectie van 262 artikels gemaakt die direct of indirect handelen over de universiteitsbibliotheek en die de rode draad vormen van deze online tentoonstelling. De titel van de tentoonstelling is zelf een krantenkop uit de kranten The New Tork Tribune en de Richmond times-dispatch en verwijst naar de Amerikaanse solidariteit en vrijgevigheid. Alle artikels zijn terug te vinden in de galerij en werden onderverdeeld per krant. 

Klik hier om deze online tentoonstelling te bezoeken